Короткотермінові

keyboard_backspaceНазад

ПРОГРАМИ ТЕМАТИЧНИХ КОРОТКОТЕРМІНОВИХ СЕМІНАРІВ

Тематика тематичних короткострокових семінарів:

Запобігання корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Організація роботи щодо запобігання корупції в органах державної влади.

Правові та практичні аспекти регулювання земельних відносин.

Актуальні проблеми гендерної рівності в Україні.

Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Методологія заповнення декларації.

Особистісна та професійна самоактуалізація особистості.

Організаційно-правові засади діяльності органу виконавчої влади/ органу місцевого самоврядування.

Актуальні питання соціально-економічного розвитку регіону. Стратегія реформ – 2020.

Організаційно-правові засади режимно-секретної, оборонної та мобілізаційної роботи: практичні аспекти.

Організаційні цінності у системі державного управління.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Мистецтво публічного виступу

Контроль та виконавська дисципліна в органах виконавчої влади.

Протидія торгівлі людьми.

Конфлікти в організації: шляхи попередження та вирішення.

Застосування інноваційних технологій навчання в системі підвищення кваліфікації.

Організація діяльності державного службовця.

Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства.

Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності.

Управлінський менеджмент.

Організація роботи зі зверненнями громадян.

Сільський зелений туризм як складова сталого розвитку територіальних громад.

Новітні технології соціальної роботи.

Відкритість і прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації.

Практичні аспекти застосування виборчого законодавства.

Тренінг стресостійкості.

Діловодство та документування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Доступ до публічної інформації.

Особистісна та професійна самоактуалізація особистості
Короткий зміст

Особистість та її структура в системі самоактуалізації.

Самопізнання як елемент в структурі самоактуалізації особистості.

Саморозвиток особистості: шляхи та методи.

Мистецтво публічного виступу
Короткий зміст

Публічне мовлення: комунікативні, мовленнєві та психологічні характеристики.

Типи публічних виступів за формою подачі за змістом, етапи підготовки.

Методики оптимізації мовлення (структурування, вербальне оформлення та подача інформації).

Формування індивідуального ораторського стилю (розвиток впевненості, переконливості, індивідуальної мовленнєвої виразності, подолання психологічного бар’єрів).

Мовець та аудиторія (аналіз аудиторії, етичні, соціальні, культурні аспекти взаємодії мовця і аудиторії).

Методики ефективного впливу, маніпуляції та розв’язання конфліктів.