keyboard_backspaceНазад

Методичні матеріали

Нові надходження в бібліотеку центру

 1. “Poznajemy prlamenty Europy” WSSMIKS w Chelmie [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM)
 2. Gwiazda M. Prawa i obowi?zki obywateli pa?stw trzecich w Polsce / Права та обов’язки громадян третіх держав у Польщі [Текст]: інформатор / M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, T. Sieniow. – Lublin: Fundacja instytut na rzecz pa?stwa prawa, 2009 – 120 с.
 3. Антикорупційне законодавство України – від боротьби до запобігання та протидії [Текст]. – К.: Центр адаптації ДС до стандартів ЄС, 2009. – 15с.
 4. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. Й. Атамас. – К.: Центр учбової літератури , 2009. – 288с.
 5. Берданова О. В. Стратегічне планування [Текст]: Навчальний посібник / О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, В. В. Тертичка. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 138 с.
 6. Берданова О. В. Стратегічне планування [Текст]: Посібник для тренерів / О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, В. В. Тертичка. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 72 с.
 7. Біла О. О. Психологія управління (соціально-психологічний контекст) [Текст]: навч. посіб. / О. О. Біла // Серія «Управління навчальними закладами» / За заг. ред О. Я. Чебикіна. – Одеса: Видавець СВД М. П. Черкасов, 2008. – 232с.
 8. Бураковська А. В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії). Частина ІІІ [Текст] / А. В. Бураковська, Я. Й. Малик, П. В. Когут, П. І. Шевчук, В. І. Карпук // За заг. ред. Бураковської А. В. – К.: Міленіум, 2009. – 414с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 9. Бураковська А. В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії). Частина І [Текст] / А. В. Бураковська, В. І. Карпук, С. К. Хаджирадєва // за заг. ред. А. В. Бураковської. – К.: Міленіум, 2009. – 324с. – (Серія «Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 10. Бураковська А. В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії). Частина ІІ [Текст] / А. В. Бураковська, С. К. Хаджирадєва // за заг. ред. А. В. Бураковської. – К.: Міленіум, 2009. – 280с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 11. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця [Текст]: монографія / Т. Е. Василевська. – К.: НАДУ, 2008. – 336 с.
 12. Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні / Упоряд. А. Вишневський. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. - 124 с.(2 прим.)
 13. Гнатюк М. М. Відносини з Європейським Союзом та процес Європейської інтеграції України / Relations between Ukraine and the EU and European Integration process [Текст]: навч.посіб. / М. М. Гнатюк, Я. Й. Малик, Л. Л. Прокопенко // За заг.ред М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка, Л. Прокопенка, В. Стрельцова. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 782с.
 14. Гнатюк М. М. Відносини з Європейським Союзом та процес Європейської інтеграції України [Текст]: Методичні вказівки для викладача-тренера / Relations between Ukraine and the EU and European Integration process: Tainer’s Manual / М. М. Гнатюк, Л. Л. Прокопенко. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 76с. Гнидюк Н. А. Аналіз політики [Текст]: Навчальний посібник / Н. А. Гнидюк, І. М. Ібрагімова. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 228с.
 15. Гнидюк Н. А. Аналіз політики [Текст]: Посібник для викладача / Н. А. Гнидюк та І. М. Ібрагімова (ч.1), В. Ю. Стрельцов (ч.2). – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 110с.
 16. Гнидюк Н. А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського сусідства [Текст] / Н. А. Гнидюк; за заг. ред. доц. Ю. В. Стрельцова. Польсько-Українська фундація співпраці ПАУСІ. – К.: Книга плюс, 2010. – 192с.
 17. Гнидюк Н. А. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС / The expansion of the EU and the experience of reforms of the Central-Eastern Europe countries in the context of joining the EU [Текст]: навч. посіб. / Гнидюк Н. А., Федонюк С. В. // за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка, Л. Прокопенка, В. Стрельцова. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 354с.
 18. Гнидюк Н. А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС [Текст]: Робочий зошит до модуля / EU Enlargement and Reform Experience of Central and Eastern Europe in the Context of Accession to the EU: Workbook / Н. А. Гнидюк, В. Ю. Стрельцов. – К.: Міленіум, 2009. – 44с.
 19. Гнидюк Н. А., Ібрагімова І. М. Управління персоналом [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. Г. І. Мостового, О. Ф. Мельникова. – К.: ПАУСІ, 2008. – 296 с. – (Серія «Державна служба»)
 20. Гнидюк Н. А., Ібрагімова І. М. Управління персоналом [Текст]: Посібник для викладача / За заг. ред. Г. І. Мостового, О. Ф. Мельникова. – К.: ПАУСІ, 2008. – 56 с. – (Серія «Державна служба»)
 21. Гошовська В. А. Відповідність українських норм соціального забезпечення європейським та міжнародним вимогам [Текст]: навч. посіб. / В. А. Гошовська. – К.: НАДУ, 2008. – 52с.
 22. Гошовська В. А. Державне управління соціальною сферою в Україні [Текст]: навч. посіб. /В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук // за заг. ред. В. А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2008. – 52с.
 23. Грисюк Ю. С. Проектний та інвестиційний менеджмент [Текст]: навч. посіб.: у 2 ч. / Ю. С. Грисюк. – К.: НАДУ, 2008. – Ч. 2. Інвестиційні проекти в державному управління. – 56с.
 24. Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу [Текст]: Робочий зошит слухача / The Legal and Institutional Basis of the EU: Workbook / І. А. Грицяк, В. В. Говорухі,. – К.: Міленіум, 2009. – 284с.
 25. Гуманітарна парадигма в системі державного управління [Текст]: монографія / П.М. Петровський. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. 252 с.
 26. Державне управління і державна служба. Том І. [Текст]: Збірник творчих робіт учасників ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» / за заг. ред. Т. Мотренка, В. Присяжнюка, В. Гошовської – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – 272 с.
 27. Державне управління і державна служба. Том ІІ. [Текст]: Збірник творчих робіт учасників ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» / за заг. ред. Т. Мотренка, В. Присяжнюка, В. Гошовської – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – 276 с.
 28. Державне управління і державна служба. Том ІІІ. [Текст]: Збірник творчих робіт учасників ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» / за заг. ред. Т. Мотренка, В. Присяжнюка, В. Гошовської – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – 324 с.
 29. Державне управління і державна служба. Том ІV. [Текст]: Збірник творчих робіт учасників ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» / за заг. ред. Т. Мотренка, В. Присяжнюка, В. Гошовської – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – 324 с.
 30. Дзяд О. В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України / Common EU Policies and Their Significance for Ukraine [Текст]: навч.посіб. / О. В. Дзяд, О. М. Рудік // За заг.ред М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, Л. Прокопенка таВ. Стрельцова. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 668с.
 31. Досвід професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] / за заг. ред. Т. В. Мотренка, С. М. Серьогіна. – Д: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 235 с.
 32. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. проф. В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 14/15. - 522 с.
 33. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу [Електронний ресурс]: Розширена електронна версія підручника. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM)
 34. Інструменти і механізми державного управління соціально-економічними процесами в Україні [Текст]: метод. матеріали / уклад. О. І. Хорольський. – К.: НАДУ, 2008. – 32с.
 35. Інтерактивні методи навчання [Текст]: Навч. посіб. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін: Вид-во WSAP, 2005. – 170с.
 36. Кадрова політика і державна служба [Текст]: конспект лекцій / уклад. В. М. Сороко. – К.: НАДУ, 2009. – 109с.
 37. Карамушка Л. М. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств) [Текст]: Навчальний посібник / Л. М. Карамушка, І. І. Сняданко. – К. – Львів: Край, 2010. –212с.
 38. Карлін М. І. Бюджетна система України [Текст]: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –428 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 39. Колісніченко Н. М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні / Civil Service in the EU. Europeanisation and Capacity building of the Ukrainian Civil Service [Текст]: навч. посіб. / За заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого. – К.: Міленіум, 2009. – 248с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 40. Конституційне право (конституційні засади діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування) [Текст]: навч.-метод. матеріали. – К.: НАДУ, 2008. – 96с.
 41. Кращі регіональні практики підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: збірник матеріалів [Текст] / за заг. ред. Т. В. Мотренка, М. М. Іжи. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 228 с.
 42. Кривцова В. М. Теорії та стратегії Європейської інтеграції [Текст]: навч. посіб. / за загальною ред.: М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 142с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 43. Кухаренко В. М. Тренеру з питань Європейської інтеграції / Trainig of the Trainers in European Integration [Текст]: Навч.посіб./ В. М. Кухаренко, М. Бойцун, Я. М. Мудрий, Н. Г. Сиротенко // За аг. ред. В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2009. – 606с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 44. Лазар І. Г. Сучасний стан ґендерних досліджень [Текст]: 2-ге наукове видання доповнене та перероблене / За наук. ред. О. Я. Лазора. – Хмельницький: ТОВ «Приватна друкарня», 2009. – 288 с.
 45. Лазор О. Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні [Текст]: монографія / О. Д. Лазор. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 440 с.
 46. Лазор О. Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний досвід [Текст]: навч. посіб. Видання друге, доповнене і перероблене / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор – К.:Дакор, 2005. – 560 с.
 47. Лазор О. Д. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання [Текст]: навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – К.: Дакор, КНТ, 2006. – 528 с.
 48. Лазор О. Д. Служба в органах місцевого самоврядування [Текст]: Науково-практичний коментар. Навч. посіб. (Публічна служба). 2-ге видання / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – К.: Дакор, 2007. – 424 с.
 49. Литвинова Л. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Інформаційний менеджмент і маркетинг» [Текст]: К.: НАДУ, 2009. – 80с.
 50. Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності [Текст]. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 196с. – (Сер. «Бібліотека молодого державного службовця»)
 51. Ляпін Д. В. Аналіз регуляторного впливу [Текст]: Навчальний посібник / Д. В. Ляпін, О. В. Літвінов, Л. Г. Хоменко. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 148 с.
 52. Ляпін Д. В.Аналіз регуляторного впливу [Текст]: Посібник для викладача / Д. В. Ляпін, О. В. Літвінов, Л. Г. Хоменко. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 100 с.
 53. Мамонова В. В. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця. Частина ІІ : Модуль 8 [Текст]: навч.посіб. / за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 96с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 54. Методичні рекомендації до навчального модуля «Загальні засади місцевого самоврядування в Україні» для слухачів спеціальності «Місцеве самоврядування» [Текст] / [уклад. : Колтун В. С.,Жовнірчик Я. Ф., Ігнатенко О. С., Ткаченко А. М.]. – К.: НАДУ, 2009. – 52 с.
 55. Методичні рекомендації до навчального модуля «Система місцевого самоврядування» для слухачів спеціальності «Місцеве самоврядування» [Текст] / уклад.: В. С. Колтун, О. Ю Лебединська. – К.: НАДУ, 2009. – 52с.
 56. Методичні рекомендації до навчального модуля «Складові місцевої політики» для слухачів спеціальності «Публічне адміністрування» [Текст] / [уклад. : Валентюк І. В., Дацюк А. В., Сич Н. А.]. – К.: НАДУ, 2009. – 72 с.
 57. Ми різні – ми рівні. Основи культури гендерної рівності [Текст]: Навчальний посібник для учнів 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за ред.. О. Семиколєнової. – К.: «К.І.С.», 2007. – 176 с.
 58. Мудрий Я. М. Словник-довідник термінів з Європейської інтеграції / «Glossary of Terms of European Integration» [Текст]: Словник / За заг.ред М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка, Л. Прокопенка, В. Стрельцова. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 588с.
 59. Нагорна І. В. Державне управління в країнах-членах ЄС / «Public Administration in the EU Member States» [Текст]: Навч. посіб. / За загальною ред.: М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 192с. (3)
 60. Нариси історії державної служби в Україні / [О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін.; редкол.: С.В. Кульчицький (кер.авт.кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України, - К.: Ніка-Центр, 2008. 536 с.
 61. Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
 62. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації [Текст]: Навч.посіб / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці: Книги. – ХХІ, 2010. – 528с.
 63. Організаційно-економічні та правові механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади{текст}: монографія / кол. авт.; за заг. ред. П.І. Шевчука., І.Р. Залуцького.- Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. - 348с.
 64. Ортинський В. Л. Управління в органах виконавчої влади України [Текст]: Навч. пос. / В. Л. Ортинський, З. Р. Кисіль, М. В. Ковалів. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296с.
 65. Освітній пакет з актуальних питань європейської інтеграції[Текст]: навч. зб. / Сіверський інститут регіональних досліджень; Упоряд.: В. М. Бойко, Н. В. Коваленко, Л. А. Чабак. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2010. – 152 с.
 66. Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт.кол. за заг. ред.. В.М. Олуйка. - Хмельницький: ЦППК, 2008. - 730 с.
 67. Основи споживчих знань: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. / Вегера С.А., Єрохіна А. С., Максименко К. О., Притульська Н.В., Ханик-Посполітак Р.Ю.: За заг. ред. Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: «К.І.С.», 2008.-192с.: іл.
 68. Основи споживчої політики в системі державного управління [Текст]: матеріали наук.-практ.конф.з підготовки державних службовців в рамках навчального курсу, Київ, 7-9 жовтня 2009 року: тези доповідей / за заг. Ред.Протасової Н.Г., Овчарук О.В. – К.: 2007. – 72 с.
 69. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.
 70. Петрова І. Управління змінами [Текст]: Навчальний посібник / І. Петрова, В. Поліщук, В. Печенізький. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 66 с.
 71. Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [Текст]: збірник доповідей щорічних Всеукраїнських громадських слухань (Одеса, 24-25 вересня 2009 р.) / ред. кол.: Т. В. Мотренко (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса: Юридична література, 2009. – 600с.
 72. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів [Текст]: навч.посіб. – К.: ШВКДС, 2010. – 67с.
 73. Професіоналізація державної служби: зарубіжний досвід [Текст]: навч.-метод. матеріали / уклад. В. А. Гошовська та ін.. – К.: НАДУ, 2008. – 80с.
 74. Психологія професійної комунікації [Текст]: Навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці: Книги – XXI, 2010. – 528 с.
 75. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст]: Навчальний посібник під ред. д. філос. н., проф. В. Г. Воронкової. – К.: Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 76. Робочий зошит з питань діяльності місцевих органів влади (на допомогу головам райдержадміністрацій) [Текст]: / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; уклад.: В. М. Бойко, Л. А. Чабак: Чернігів: ЦППК, 2008. – 240с.
 77. Розпутенко І. В. Теорія публічних фінансів [Текст]: навч. посіб. / І. В. Розпутенко. – К.: НАДУ, 2009. – 64с.
 78. Розробка та впровадження публічної політики [Текст]: практ. посіб. / уклад. А. О. Чемерис. – К.: НАДУ, 2008. – 64с.
 79. Рудік О. М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Текст]: Робочий зошит / EU Common Policies and Their Implications for Ukraine: Workbook. / О. М. Рудік, О. В. Дзяд. – К.: Міленіум, 2009. – 164с.
 80. Рудік О. М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України: [Текст]: Методичні вказівки для викладача-тренера / EU Common Policies and Their Implications for Ukraine: Tainer’s Manual / О. М. Рудік, О. В. Дзяд. – К.: Міленіум, 2009. – 96с.
 81. Споживча політика в системі державного управління [Текст]: Навч.-метод. посіб. / [С. Д. Дубенко, К. О. Максименко, О. В. Овчарук та ін.]; За заг. ред. К. О. Максименко, О. В. Овчарук, Н. Г. Протасової. – К.: Тютюкін, 2009. – 2048 с.
 82. Стрельцов В. Ю. Законодавча основа прав та обов’язків Європейської спільноти та держав-членів: Модуль 11 [Текст]: навч. посіб. / за загальною ред.: М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 128с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 83. Стрельцов В. Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу [Текст]: Методичні вказівки для викладача-тренера / The Legal and Institutional Basis of the EU: Tainer’s Manual / В. Ю. Стрельцов, А. В. Бураковська. – К.: Міленіум, 2009. – 200с.
 84. Тамм А. Є. Україна – ЄС: розвиток відносин і основні напрями співробітництва. Модуль 5 [Текст]: навч. посіб. / А. Є. Тамм, В. Ю. Стрельцов, В. Б. Дзюндзюк // за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 144с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
 85. Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді [Текст]: навч. посіб. / [Карамушка Л. М., Філь О. А., Левковець В. В., Альохіна О. І., Михайленко В. О.] – К.: Наук. світ, 2008. –182 с.
 86. Труш О. О. Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС [Текст]: навч. посіб. / О. О. Труш, Н. В. Мирна, В. Ю. Стрельцов // за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 168с. – (Серія «Бібіліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).