keyboard_backspaceНазад

Перелік навчально-методичних матеріалів за 2018 рік

О.І. Саско: Презинтація "Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень"

Перелік навчально-методичних матеріалів за 2017 рік

Підручники і навчальні посібники
    1. Кліматичні фінанси: кол. моногр../ М.І. Карлін, Н. В. Проць, І.О. Цимбалюк ; за заг. ред. д-ра екон.наук, проф. М.І. Карліна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017.-184 с.
    2. Основи культури мовлення: особливості, поради, роздуми: навч. довід. /уклад. І.П. Левчук, Л.А. Матящук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 164 с.
    3. Психологія ПР-управління: навч. посіб./ А. Мітлош. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., друкарня “Волиньполіграф”, 2017. – 67 с.
    4. Рідномовні обов'язки та мовна стійкість як перспектива розвитку України: навч. пос. //Л. Матящук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., друкарня “Волиньполіграф”, 2017. – Вип. 3.- 11 с.
    5. Романюк Н.І. Дипломатичний протокол та етикет: навч.-метод. посіб. /  Н. І. Романюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. - Вип. 2. - 48 с.
    6. Світові офшорні центри: навч. посіб. //М.І. Карлін. – К. : Кондор-Видавництво, 2015.-424 с.
    7. Система місцевих платежів в Україні: теорія, історія, перспективи: кол. моногр./ за заг. ред. М.І. Карліна, І.О. Цимбалюк – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 188 с.
    8. Юхимюк О.М. Сучасний стан та основні тенденції становлення України як соціальної правової держави в контексті європейського досвіду /О.М. Юхимюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 2. -12 с.
       
Навчально-методичні матеріали
    1. Використання інструментів е-демократії для комунікації місцевої влади та громадськості: презент. мат-ли / уклад. М. Наход. – Луцьк, 2017. – 65 сл.
    2. Гендерна рівність: презент. мат-ли / уклад.О.Ярош. – Луцьк, 2017. – 66 сл.
    3. Державна політика у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: презент. мат-ли / уклад. О.Саско. – Луцьк, 2017. – 28 сл.
    4. Електронне урядування та електронне навчання: досвід Естонії: презент. мат-ли / уклад. О.Герасимчук. – Луцьк, 2017. – 65 сл.
    5. Електронні та адміністративні послуги: національний та місцевий рівень : презент. мат-ли / уклад. В. Сарай. – Луцьк, 2017. –20 сл.
    6. Енергозбереження в Україні: презент. мат-ли / уклад. В. Загоруйко. – Луцьк, 2017. – 25 сл.
    7. ЄС – міжнародна організація: презент. мат-ли / уклад. Н. Романюк. – Луцьк, 2017. – 42 сл.
    8. Закон України “Про державну службу”: презент. мат-ли / уклад. О. Лавренчук. – Луцьк, 2017. – 41 сл.
    9. Законодавство України в сфері національної програми інформатизації та зміни до нього: презент. мат-ли / уклад. А. Семенченко. – Луцьк, 2017. – 65 сл.
    10. Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку регіону: презент. мат-ли / уклад. О.Урбан. – Луцьк, 2017. – 23 сл.
    11. Інструменти електронної демократії в Україні 2017: презент. мат-ли / уклад. В. Павлюк. – Луцьк, 2017. – 9 сл.
    12. Інструменти оцінювання результатів службової діяльності державних службовців: презент. мат-ли / уклад. Г. Кизименко. – Київ, 2017. – 18 сл.
    13. Методи та форми взаємодії старост із територіальною громадою: презент. мат-ли / уклад. І.Гайдучик. – Луцьк, 2017. – 22 сл.
    14. Мистецтво публічного виступу: навч.-метод. мат-ли / уклад. І.П. Левчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 2. – 18с.
    15. Міжмуніципальне співробітництво. Встановлення корисних та продуктивних зв'язків із сусідами: презент. мат-ли / уклад. О. Урбан. – Луцьк, 2017. – 12 сл.
    16. Мовне законодавство в Україні й у світі: презент. мат-ли / уклад. Л.Тиха. – Луцьк, 2017. – 14 сл.
    17. Надання адміністративних послуг громаді: презент. мат-ли / уклад. А. Пархом'юк. – Луцьк, 2017. – 11 сл.
    18. Організація кадрової роботи з питань державної служби: ведення особових справ, особових карток та трудових книжок державних службовців: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 5 сл.
    19. Організація роботи агросадиб: практ. реком. /уклад. Л. Куренчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – 25 с.
    20. Організація роботи зі зверненнями громадян : метод. реком. / уклад. О.Ф.Матвійчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 3. – 36 с.
    21. Основи культури писемного фахового мовлення: практикум / уклад. І.П. Левчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 3. – 14 с.
    22. Поняття дискримінації. Визначення дискримінації: презент. мат-ли  / уклад. В.Єлов. - Луцьк, 2017. – 11 сл.
    23. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: практ. реком. /уклад. Л. Куренчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – .20 с.
    24. Порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби. Забезпечення оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на заняття посад державної служби: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 19 сл.
    25. Правовий захист працівників органів державної влади в Україні: презент. мат-ли / уклад. О. Лавренчук. – Луцьк, 2017. – 9 сл.
    26. Практичне застосування нового плану рахунків: практ. реком. / уклад. С.О. Наумук – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – 17 с.
    27. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад: практ. мат-ли / м.Київ, в рамках проекту “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні” USAID, 2017. – 39 с.
    28. Про актуальні питання виконання проекту ЄС “ЦНАП як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” у контесті створення ЦНАП в ОТГ: презент. мат-ли / уклад. Р. Матвійчук. – Луцьк, 2017. – 24 сл.
    29. Проблемні питання, що виникають в процесі формування спроможних об’єднаних територіальних громад. Аналіз галузевого законодавства щодо питань децентралізації: презент. мат-ли / уклад. А. Погорілий. – Луцьк, 2017. – 36 сл.
    30. Протидія торгівлі людьми в Україні: навч.-метод. мат-ли / уклад. Н.В. Пахом'юк Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – 18 с.
    31. Протидія торгівлі людьми, ідентифікація постраждалих та робота з ними: презент. мат-ли / уклад. В. Вальчук. – Луцьк, 2017. – 48 сл.
    32. Проходження служби в органах місцевого самоврядування: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 14 сл.
    33. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. Ведення кадрової роботи в органі місцевого самоврядування: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 71 сл.
    34. Публічна політика управління та розвиток інформаційного суспільства: презент. мат-ли / уклад. М. Войтович. – Луцьк, 2017. – 17 сл.
    35. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин: презент. мат-ли / уклад. А. Погорілий. – Луцьк, 2017. – 24 сл.
    36. Розвиток основних комунікативних компетенцій співробітників Центрів надання адміністративних послуг: презент. мат-ли / уклад. О.Вороніна,             Т. Горобець. – Київ, фонд Східна Європа 2017. – 56 с.
    37. Роль і місце України в системі сучасних міжнародних відносин: презент. мат-ли / уклад. Н. Романюк. – Луцьк, 2017. –34 сл.
    38. Складові іміджу ділової людини: презент. мат-ли / уклад. Т.Федотова. – Луцьк, 2017. – 33 сл.
    39. Стан і перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг: презент. мат-ли / уклад. І.Тимощук. – Луцьк, 2017. – 13 сл.
    40. Староста в ОТГ. Взаємовідносини з радою та виконкомом: презент. мат-ли / уклад. А. Пархом'юк. – Луцьк, 2017. – 8 сл.
    41. Староста в системі місцевого самоврядування в Україні. Правові засади в діяльності старости: презент. мат-ли / уклад. А. Пархом'юк. – Луцьк, 2017. – 18 сл.
    42. Стиль та імідж ділової людини: презент. мат-ли /уклад. І. Левчук. – Луцьк, 2017. – 30 сл.
    43. Стиль та імідж ділової людини: теоретичний мінімум / навч.-метод. мат-ли/ уклад. І.П. Левчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип.2. – 16 с.
    44. Сучасний стан та основні тенденції становлення України як соціально-правової держави в контексті європейського досвіду: презент. мат-ли / уклад. О.Юхимюк. – Луцьк, 2017. – 20 сл.
    45. Утиски української мови: презент. мат-ли / уклад. Л.Тиха. – Луцьк, 2017. – 17 сл.

Перелік навчально-методичних матеріалів за 2016 рік

1. Мистецтво урочистої промови : теоретичний мінімум / уклад. І. П. Левчук, – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. – Вип. 2. – 20 с.

2. Мітлош А.В. Психологія PR-управління : навч.-метод. посіб. / А. В. Мітлош. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2016. - 67 с.

3. Правовий статус депутатів місцевих рад / уклад. Л.С. Куренчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. – Вип. 3. – 22 с.

4. Романюк Н.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч.-метод. посіб. /  Н. І. Романюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. - 46 с.

5. Стиль та імідж ділової людини / уклад. Л.Ю. Тиха. - Луцьк: Волинський ЦППК, 2016. Вип. 2. – 12 с.  

6. Хворост Х.Ю. Психологічні засади інформаційної позиції особистості : монографія / Х.Ю. Хворост. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 168 с.

7. Хворост Х.Ю. Психологія інформаційної безпеки : метод. реком. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 60 с.

8. Юхимюк О.М. Сучасний стан та основні тенденції становлення України як соціальної правової держави в контексті європейського досвіду / О.М. Юхимюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2016. – 10 с.

9. Ярош О.Б. Політика гендерної рівності: світовий досвід та Україна / О.Б. Ярош. – Луцьк, СПД Гадяк Ж.В., 2016. – 24 с.

 

Перелік навчально-методичних матеріалів за 2015 рік

1. Малімон Л.Я. Мотивація професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавчої влади: монографія / Л.Я. Малімон, І.В. Глова. Луцьк: Вежа-Друк, 2015.– 220 с.

2. Правовий статус депутатів місцевих рад / уклад. Л.С. Куренчук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2015. – 65 с.

3. Мистецтво публічного виступу / теоретичний мінімум / уклад.: І. П. Левчук, – Луцьк : Волинський ЦППК, 2015. – Вип. 2. – 28 с.

4. Відповідальність за корупційні діяння: методичні м-ли /  уклад. О. І. Саско – Луцьк : Волинський ЦППК, 2015. – 28 с.

5. Збірник нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель: навч.-метод. посіб. / уклад. О. С. Мойсік. – Луцьк, 2015. – Вип. 29. – 364 с.

6. Коментарі до законодавства України з питань державних закупівель / уклад. О.С. Мойсік. –Луцьк: Волинський ЦППК, 2015. – 187 с.

7. Мітлош А. В. Психологія PR-управління: навч.-метод. посіб. / уклад. А. В. Мітлош. – Луцьк, 2015. -101 с.

 

Перелік навчально-методичних матеріалів за І півріччя 2014 року

1. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців, працівників державних підприємств, установ і організацій за 2013 рік / уклад. О. В. Конрад. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 52 с

2. «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик»: матеріали тематичної зустрічі (21 лютого 2014 року) / уклад. Л. А. Матящук. – Луцьк: Волиньполіграф, 2014. – 28 с.

3. Саско О. І. Державна політика у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: методичні рекомендації / уклад. О. І. Саско; Східноєвропейський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2014. – 64 с

4. Мовна політика в Україні: матеріали круглого столу (16 травня 2014 року) / уклад. Л.А. Матящук. – Луцьк: Волиньполіграф, 2014. – 24 с.

5. Нормативно-правові документи на допомогу бухгалтерам сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад / уклад. Т. І. Барабаш. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2014. – 634 с.

6. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно - розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів / уклад. Л. Ю. Тиха. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2014. – 42 с.

7. Основи культури ділового спілкування: зшиток-практикум / уклад. І.П. Левчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2014. – 10 с.

8. Саско О. І. Державна політика у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: мат-ли для самост. опрац. / О. І. Саско ; Східноєвропейський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2014. – 8 с.

9. Збірник нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель: навч.-метод. посіб. / уклад. О. С. Мойсік. – Луцьк, 2014. – Вип. 28. – 294 с.

 

Наукові і методичні матеріали розроблені Центром за 2013 рік

1.Підручники і навчальні посібники

1. Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: Мат-ли наук.-практ. конф.(14 листопада 2013 р., м. Луцьк) / за наук. ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновського. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»ТМ, 2013. – 199 c.

2. Збірник нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель: навч.-метод. посіб. / уклад. О. С. Мойсік. – Луцьк, 2013. – Вип. 26. – 309 с

3. Збірник нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель: навч.-метод. посіб. / уклад. О. С. Мойсік. – Луцьк, 2013. – Вип. 27. – 294 с.

4. Малиновський В. Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр): навч.-метод. посіб. / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 352 с.: іл.

5. Малімон Л. Я. Психологічні особливості організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади: навч.-метод. посіб. / Л. Я. Малімон, А. М. Пашкіна. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 240 с.

6. Малімон Л. Я. Гармонізація індивідуальних та групових організаційних цінностей в місцевих органах виконавчої влади: навч.- метод. посіб. / Л. Я. Малімон, А. М. Пашкіна. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 140 с.

7. Правовий статус депутатів місцевих рад / уклад. В. І. Ковальська. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 64 с.

8. Засєкіна Л. В. Психологія ділового спілкування працівників місцевих органів виконавчої влади: навч.-метод. посіб. / Л. В. Засєкіна, Л. С. Куренчук. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 184 с.

9. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч.-метод. посіб. / за ред. д. психол. н., проф. Л. В. Засєкіної. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 134 с.

10. Тренінги у системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. / авт. кол. : З. Ю. Крижановська, А. В. Мітлош, А. Б. Мудрик, О. А. Соловей, Т. В. Федотова, Х. Ю. Шишкіна ; уклад. Л. С. Куренчук – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 64 с.

11. Пашко Л. А. Управлінське лідерство сучасного керівника: навч.-метод. посіб. / Л. А. Пашко. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 87 с.

12. Гром В. А. Фінанси місцевих органів самоврядування: навч. посіб. / В. А. Гром, А. В. Кулай. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 544 с.

 

2. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

1. Ділова англійська мова / уклад. І. В. Соха, В. Р. Новак. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 20 с.

2. Куренчук Л. С. Ділове спілкування у професійній діяльності державних службовців / Л. С. Куренчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 8 с.

3. Доступ до публічної інформації: практ. посіб. / уклад. В. І. Ковальська. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – Вип. 3. – 31 с.

4. Застосування норм українського правопису в діловій кореспонденції та розпорядчих актах органів місцевого самоврядування / уклад. І. П. Левчук, Л. А. Матящук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 10 с.

5. Культура усного та писемного фахового мовлення. Робочий зошит-практикум / уклад. Л. А. Матящук, І. П. Левчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 89 с.

6. Методичні рекомендації з питань організації заходів цивільного захисту, цивільної оборони, техногенної та пожежної безпеки головами місцевих рад – Луцьк : тер. упр. МНС України у Волинській обл.; Волинський ЦППК, 2013. – 6 с.

7. Левчук І. П. Мистецтво публічних виступів / І. П. Левчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – Вип. 3. – 12 с.

8. Основи культури писемного фахового спілкування / уклад. І. П. Левчук, Л. А. Матящук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 34 с.

9. Сільський туризм як підприємницька діяльність: практ. посіб. / уклад. Т. Барабаш. – Луцьк : Волинський ЦППК. – 2013. – 30 с.

10. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: практ. посіб. / уклад. В. Ковальська. – Луцьк : Волинський ЦППК. – 2013. – 30 с.

11. Левчук І. П. Стиль та імідж ділової людини / І. П. Левчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – Вип.2. – 13 с.

12. Технологія розробки тесту для вимірювання навчальних компетентностей слухачів: матеріали тренінгу в системі підвищення кваліфікації / уклад. Т. О. Лукіна. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 40 с.

13. Пашко Л. А. Управлінське лідерство: сучасна сутність та тенденції: практикум / Л. А. Пашко. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 26 с.

 

3. Методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури

1. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців, працівників державних підприємств, установ і організацій за 2012 рік / уклад. О. В. Конрад. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 45 с.

2. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців, працівників державних підприємств, установ і організацій за І півріччя 2013 року / уклад. О. В. Конрад. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 17 с.

3. Економічні реформи в Україні: матеріали для самостійного опрацювання з питань упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» / уклад. Т. Литвиненко. – Луцьк : Волинський ЦППК. – Луцьк, 2013.– 39 с.

4. Зразки оформлення окремих видів документів, що створюються у процесі роботи з матеріальними носіями інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування» / уклад. А. П. Євтух. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 32 с.

5. Мітлош А. В. Конфлікти в організації: шляхи попередження та вирішення / А. В. Мітлош. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 13 с.

6. Пенсійна реформа: що має знати кадровик / уклад. В. І. Ковальська. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – Вип. 3. – 19 с.

7. Куренчук Л. С. Психологічні особливості ділового спілкування працівників місцевих органів виконавчої влади: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Л. С. Куренчук. – Луганськ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля, 2013. – 20 с.

8. Роль обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки: матеріали круглого столу (26 червня 2013 р., м. Луцьк) / уклад. Т. М. Литвиненко, Л. А. Матящук. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 103 с.

9. Пашко Л. А. Управлінське лідерство: сучасна сутність та тенденції: презентаційні мат-ли / Л. А. Пашко. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 64 с.

10. Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»: методичні матеріали для самостійної роботи учасникам І та ІІ турів / уклад. Л. С. Куренчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2013. – 85 с.

 

4. Матеріали для контролю з перевірки рівня знань

1. Тестові завдання для вхідного тестування для визначення рівня володіння іноземною (англійською) мовою державними службовцями структурних підрозділів облдержадміністрації та окремих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

2. Тестові завдання для перевірки знань іноземної (англійської) мови державними службовцями структурних підрозділів облдержадміністрації та окремих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

3. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VII категорій посад апарату та структурних підрозділів Ковельської районної державної адміністрації.

4. Тестові завдання для перевірки знань спеціалістів у сфері державних закупівель.

5. Тестові завдання для перевірки знань осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади державних службовців IV-V категорій посад апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців VІ-VІІ категорій посад – працівників Державної фінансової інспекції у Волинській області.

7. Тестові завдання для перевірки знань студентів вищих навчальних закладів Волинської області.

8. Тестові завдання для перевірки знань спеціалістів відділів з призначення пенсій управлінь Пенсійного фонду України у районах та містах Волинської області.

9. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VІІ категорій посад апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, вперше прийнятих на державну службу.

10. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців та посадових осіб V-VII категорій посад апарату та структурних підрозділів Старовижівської райдержадміністрації.

11. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців та посадових осіб V-VII категорій посад апарату та структурних підрозділів Ратнівської райдержадміністрації.

12. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців та посадових осіб V-VII категорій посад апарату та структурних підрозділів Локачинської райдержадміністрації, районної ради, окремих територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, вперше прийнятих на службу та які впродовж останніх п’яти років не підвищували кваліфікації.

13. Тестові завдання для перевірки знань посадових осіб Луцької міської ради.

14. Перелік питань для співбесіди-заліку з бухгалтерами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.

15. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VІІ категорій посад апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які впродовж останніх п’яти років не підвищували кваліфікації.

 

5. Навчально-методичні пакети комп’ютерних прикладних програм, посібники та підручники, методичні матеріали

1. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади.

2. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань інноваційно-інвестиційної діяльності регіону.

3. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань кадрової роботи в органах виконавчої влади.

4. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань кадрової роботи в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та нового законодавства про державну службу.

5. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань організації діяльності секретаря сільської, селищної, міської (міст районного значення) рад.

6. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань стратегічного планування та управління проектами.

7. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань сільського туризму.

8. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань правових та практичних аспектів організації та ведення кадрової роботи в органах виконавчої влади.

9. Навчально-методичний пакет матеріалів на допомогу спеціалістам-землевпорядникам.

10. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань кадрової роботи та діловодства в сільських, селищних, міських (міст районного значення) радах.

11. Навчально-методичний пакет матеріалів з питань розгляду звернень громадян.

12. Навчально-методичний пакет матеріалів на допомогу керівникам апаратів райдержадміністрацій та керуючим справами виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад.

13. Навчально-методичний пакет матеріалів на допомогу бухгалтерам сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.

14. Пакет нормативно-правових актів з питань здійснення державних закупівель.

15. Навчально-методичний пакет матеріалів на допомогу фахівцям із соціальної роботи районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань кадрового забезпечення.

 

Наукові і методичні матеріали розроблені Центром за 2012 рік

1. Підручники і навчальні посібники

1. Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф.(22 листопада 2012 р., м. Луцьк) / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»ТМ, 2012. – 178 c.

2. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень / уклад. Т. Литвиненко. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2012. – Вип. 2. – 16 с.

3. Ґендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: матеріали міжн. наук.-практ. конф.(1 червня 2012 р., м. Луцьк) / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського, О.Б. Ярош. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2012. – 203 c.

4. Діловодство в разі вчинення нотаріальних дій: навчально-методичні матеріали на допомогу новообраним секретарям сільських, селищних рад / уклад. В. Ковальська, Л. Куренчук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2. – 14 с.

5. Збірник новел законодавства про державну службу та про засади запобігання і протидії корупції / уклад.: В. Я. Малиновський, О. В. Кучинська. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012. – 88 с.

6. Збірник нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель: випуск двадцять третій / уклад. О.С. Мойсік. – Луцьк, 2012. – Вип. 23. –304 с.

7. Збірник нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель: випуск двадцять четвертий / уклад. О.С. Мойсік. – Луцьк, 2012. – Вип. 24. –256 с.

8. Збірник нормативно-правових актів, методичних матеріалів з питань здійснення державних закупівель: випуск двадцять п’ятий / уклад. О.С. Мойсік. – Луцьк, 2012. – Вип. 25. –313 с.

9. Збірник основних законодавчих актів з питань діяльності органів місцевого самоврядування: навчально-методичний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / уклад. Т.М. Литвиненко, Л.С. Куренчук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2. – 123 с.

10. Нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань формування Державного реєстру виборців: Методичний посібник / Уклад. В. Ю. Стасюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 4. – 566 с.

11. Нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань формування Державного реєстру виборців: Методичний посібник / Уклад. В. Ю. Стасюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 3. – 213 с.

12. Пенсійна реформа: що має знати кадровик / уклад. В. І. Ковальська. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2.– 19 с.

13. Порівняльна характеристика основних положень законів України у сфері запобігання та протидії корупції / Укл. Т. Литвиненко. – Луцьк, 2012. – Вип.2. – 28 с.

14. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування: методичний посібник / уклад. Н.В. Кузьміч, Н.В. Літвак, Л.В. Єрмолай, Т.О. Грудзевич. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012.–96 с.

15. Правовий статус депутатів місцевих рад: практичний посібник / уклад. В. І. Ковальська. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2. – 22 с.

16. Психологічні основи ефективної професійної діяльності в системі державної служби : Кол. моногр. / за наук. ред. Л. М. Карамушки, Л. Я. Малімон. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – 304 с.

17. Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації / уклад. В.Я. Малиновський. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – 450 c.

 

2.Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять:

1. Все про трудові книжки / уклад. В. І. Ковальська.– Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2.– 29 с.

2. Доступ до публічної інформації: практичний посібник / уклад. В. І. Ковальська. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2. – 31 с.

3. Короткий словник з ділового слововживання / уклад. Л. А. Матящук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 4. – 14 с.

4. Культура ділового спілкування: / укл. І. П. Левчук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 3. – 12 с.

5. Культура ділового спілкування: практичні поради / уклад. Л. Ю. Тиха. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2. – 22 с.

6. Культура писемного ділового мовлення / уклад. Л. А. Матящук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. –9 с.

7. Культура усного та писемного ділового мовлення / уклад. Л. А. Матящук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 3. – 21 с.

8. Матеріали для практичних занять до тематичного короткострокового семінару «Запобігання та протидія корупції у сферах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» / укл. В. Козіна. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – 26 с.

9. Писемне ділове мовлення / уклад. Л. Ю. Тиха. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2012. – Вип. 2. – 17 с.

10. Практикум до тематичного постійно діючого семінару «Управлінське лідерство». Частина І. / уклад. Л.А.Пашко.– Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – 32 с.

11. Практичний посібник з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування / уклад.: В.Я. Малиновський; О.В. Кучмук. – Луцьк, 2012. – Вип.2. – 65 с.

12. Самоменеджмент керівника органу місцевого самоврядування / уклад. Л.Пашко. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип.2. – 20 с.

13. Самоменеджмент керівника органу місцевого самоврядування: практикум до теми / уклад. Л.Пашко. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – Вип.2. – 24 с.

14. Службовий етикет. Імідж ділової людини: / укл. І. П. Левчук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – 20 с.

15. Управлінське лідерство: сучасна сутність та тенденції / уклад. Л.А.Пашко.– Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. – 48 с.

 

3. Методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури:

1. Акмеологізація безперервної освіти як основа професіоналізації державних службовців / уклад. Л.А.Пашко. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. –8 с.

2. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб, працівників державних підприємств, установ і організацій за 2011 рік / уклад. О.В.Конрад. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. –34 с.

3. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб, працівників державних підприємств, установ і організацій за І півріччя 2012 року / уклад. О.В.Конрад. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. –17 с.

4. Освіта дорослих: виклики та вимоги: матеріали круглого столу (5 квітня 2012 року) / уклад. Л. А. Матящук. – Луцьк: Волиньполіграф, 2012. – 80c.

5. Професійна компетентність особистості державного службовця у контексті реформування державної кадрової політики / уклад. Р.А.Науменко. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. –20 с.

6. Тренінги з ґендерної політики: уроки-підсумки / уклад. Л. А. Матящук. – Луцьк: Волиньполіграф, 2012. – 11 c.

7. Честь і гідність особистості як ціннісна, духовна та психолого-педагогічна основа професійної підготовки та діяльності державного службовця / уклад. В.В.Рибалка. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2012. –24 с.

 

4. Матеріали для слухачів для контролю з перевірки рівня знань:

1. Тестові завдання для перевірки знань посадових осіб місцевого самоврядування, вперше прийнятих на службу в органах місцевого самоврядування

2. Тестові завдання для перевірки знань посадових осіб місцевого самоврядування, які впродовж останніх п’яти років не підвищували кваліфікації

3. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VII категорій посад, вперше прийнятих на службу в органах виконавчої влади

4. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VII категорій посад, які впродовж останніх п’яти років не підвищували кваліфікації

5. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції

6. Тестові завдання для перевірки знань керівних працівників та фахівців з контролю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

7. Тестові завдання для перевірки знань осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих територіальних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

8. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VII категорій посад головного фінансового управління облдержадміністрації

9. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VII категорій посад – державних фінансових інспекторів Державної фінансової інспекції у Волинській області

10. Тестові завдання для перевірки знань спеціалістів відділів з призначення пенсій та виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області та управлінь Пенсійного фонду України у районах та містах області

11. Тестові завдання для перевірки знань начальників відділів виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів – головних бухгалтерів управлінь Пенсійного фонду України у районах та містах області

12. Тестові завдання для перевірки знань державних службовців V-VII категорій посад Державної служби з лікарських засобів у Волинській області.

5. Навчально-методичні пакети комп’ютерних прикладних програм, посібники та підручники, методичні матеріали:

1. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів з питань кадрової роботи

2. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів з питань нового законодавства про державну службу

3. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів з питань розробки профілів професійної компетентності посад державних службовців

4. Пакет нормативно-правових актів з питань здійснення державних закупівель

5. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів з питань виборчого законодавства

6. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів з питань антикорупційного законодавства

7. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів на допомогу сільським, селищним, міським (міст районного значення) головам області

8. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів на допомогу землевпорядникам сільських, селищних рад області

9. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів на допомогу секретарям сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад області

10. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів на допомогу сільським, селищним, міським (міст районного значення) головам області з питань організації сільського туризму

11. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів на допомогу секретарям сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад області з послуг нотаріату

12. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів з питань доступу до публічної інформації

13. Навчально-методичний пакет методичних матеріалів на допомогу сільським, селищним, міським (міст районного значення) головам області з питань з питань функціонування водного господарства.