keyboard_backspaceНазад

Політика у сфері якості

 Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2012 рік

Місія

Надання високоякісних освітніх послуг з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, максимальне задоволення їхніх потреб у професійному розвитку, прагнення перевершити їхні очікування.

Стратегічна ціль

Діяльність Центру як високоефективного навчального закладу післядипломної освіти європейського рівня з сучасними освітніми та інформаційними технологіями, утвердження позиції лідерства на ринку освітніх послуг.

Пріоритети діяльності

 1. Постійне підвищення якості надання освітніх послуг, максимальне задоволення вимог та очікувань замовників навчання. Зміцнення авторитету Центру, його бездоганної репутації та позитивного іміджу.
 2. Сприяння формуванню у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування мотивації потреби у постійному підвищенні рівня своєї професійної компетентності.
 3. Актуалізація змісту навчання, забезпечення його безперервності та випереджаючого характеру, максимальне наближення до професійної діяльності відповідно до потреб держави, регіону та особистісних потреб посадовців.
 4. Омолодження складу споживачів освітніх послуг, забезпечення поглибленого всебічного їх навчання.
 5. Оперативне та кваліфіковане надання науково-методичної, інформаційної та консультаційної допомоги місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
 6. Активізація впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій в навчальний процес.
 7. Постійне підвищення професійної компетентності викладачів та працівників центру.

Реалізація політики у сфері якості досягається шляхом:

 1. Системного вивчення потреб та очікувань споживачів послуг та їх задоволення з використанням ефективного зворотнього зв'язку.
 2. Розробки нових модулів та навчальних програм
 3. Залучення до викладання висококваліфікованих викладачів та управлінців-практиків, міжнародних експертів.
 4. Збільшення обсягів підготовки методичних матеріалів, їх актуалізації, чіткого цільового професійного спрямування.
 5. Навчання та підвищення професійної компетентності працівників та викладачів Центру.
 6. Використання позитивної вітчизняної та європейської практики в сфері підвищення кваліфікації управлінських кадрів.
 7. Оновлення та модернізації матеріально-технічної бази.
 8. Постійного вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги».

 

Відповідальність за виконання політики у сфері якості несе директор центру.