Постійно діючі

keyboard_backspaceНазад

ПРОГРАМИ ТЕМАТИЧНИХ ПОСТІНО ДІЮЧИХ СЕМІНАРІВ

Тематика постійно діючих семінарів:

Законодавство у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування. Стратегія реформ – 2020.

Децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної і фінансової системи місцевого самоврядування.

Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування.

Організація діяльності секретаря сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради.

Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг місцевими органами влади.

Культура усної та писемної фахової мови.

Правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Правові та практичні аспекти організації діяльності служб персоналу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Стратегічне планування та управління проектами.

Академія лідерства.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах.

Школа молодого державного службовця.

ІТ - менеджмент в державному управління. Практика застосування інструментів електронного урядування.

Європейська інтеграція України.

Ділова іноземна (англійська) мова.

Децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної і
фінансової системи місцевого самоврядування

Короткий зміст

Конституційні засади організації публічної влади в Україні.

Організаційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні.

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування.

Бюджетний процес на місцевому рівні.

Фінансове забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в умовах децентралізації.

Управління місцевими фінансами в умовах децентралізації.

Стратегічне планування та управління проектами

Короткий зміст

Конституційні засади організації публічної влади в Україні.

Організаційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні.

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети – основа фінансових ресурсів місцевого самоврядування.

Бюджетний процес на місцевому рівні.

Фінансове забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в умовах децентралізації.

Управління місцевими фінансами в умовах децентралізації.

Стратегічне планування та управління проектами

Короткий зміст

Проектний підхід, його місце та роль у публічному управлінні і реалізації стратегій розвитку територій.

Основні поняття проектного менеджменту.

Види та пріоритети донорських організацій.

Методологія здійснення соціально-економічного аналізу проблеми, на вирішення якої спрямований проект.

Планування ресурсів (людських, часових, матеріальних, фінансових) та формування бюджету проекту.

Визначення мети та завдань проекту.

Опис технології досягнення цілей.

Оцінювання успішності та контроль за виконанням проекту.

Управління проектними ризиками.

Оформлення проекту та додатків до нього.

Європейська інтеграція України

Короткий зміст

Історія європейської інтеграції .

ЄС як актор міжнародних відносин.

Право та інституції Європейського Союзу.

Секторальні політики ЄС.

Історія відносин України та ЄС.

Основні напрямки співпраці України та ЄС.

Особливості міграційно-візових відносин між Україною та ЄС.

Угода про політичну асоціацію та економічну інтеграцію: переваги та недоліки для України.

ІТ – менеджмент в державному управлінні

Короткий зміст

Електронне урядування в інформаційному суспільстві. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування.

Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.

Робота у мережі Internet. Електронна пошта. Засоби Інтернет зв’язку.

Автоматизована система документообігу «АСКОД».

Електронний офіс. Збір, обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації.

Засоби комп’ютерної безпеки (антивіруси, фаєрвол).

Робота з додатковими програмами (архіватори, файлові менеджери, програми для роботи із змінними пристроями).

Використання оргтехніки та електронно-цифрових пристроїв.

Академія лідерства

Короткий зміст

Спільні та відмінні ознаки керівництва та лідерства.

Зміст поняття управлінське лідерство.

Стара та нова моделі лідерства в органах місцевого самоврядування.

Стилі лідерства: переваги та ризики.

Система суспільних і державних цінностей. Базові цінності в органах місцевого самоврядування.

Цінності особистості як стимул поведінки та засіб оцінки явищ навколишнього світу.

«Дорожня карта» розвитку цінностей муніципалітету / органу місцевого самоврядування.

Зміст поняття «партисипативний менеджмент».

Шляхи використання участі громади. Типи участі. Механізми залучення громади.

Модель «СLEAR».