Створення центру

keyboard_backspaceНазад

Наш заклад створений у серпні 1993 року як обласний Центр перепідготовки кадрів державного управління і місцевого самоврядування. За роки свого функціонування він зазнав змін у назві, структурі, підходах до організації навчального процесу.

Це єдиний в області ліцензований заклад післядипломної освіти, який має право на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з напряму «Державне управління».

У грудні 2008 року Центр отримав Сертифікат відповідності системи управління якістю, який посвідчує, що система управління якістю стосовно надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації, відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2008 «Система управління якістю. Вимоги».

Відповідно до Статуту засновником Центру є Волинська обласна державна адміністрація, наглядовою радою - регіональна рада по роботі з кадрами. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу надає Національна академія державного управління при Президентові України.

Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи та організації.

Основні завдання Центру:

  • надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, які працюють, як правило, на посадах V-VII категорій, і працівникам підприємств , установ і організацій відповідно до чинного законодавства
  • надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування

Щорічно в Центрі підвищують кваліфікацію близько шісти тисяч осіб за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів.

Впродовж останніх років створена сучасна навчально-матеріальна база. До послуг учасників навчального процесу аудиторії, лекційний зал, комп’ютерний клас, бібліотека, готель, ресторан, кав’ярня.

Усвідомлюючи необхідність зростання професійного рівня управлінських кадрів, ми намагаємося організовувати навчальний процес так, щоб він був актуальний за змістом, різноманітний за формами, сучасний за засобами, якісний і ефективний за результатами.