Перелік програм 2022

keyboard_backspaceНазад

Навчальні програми плану-графіка реалізуються за кошти місцевого бюджету
для посадових осіб Волинської області

ПЛАН-ГРАФІК 2022 

Перелік навчальних програм,
що реалізуються на договірних засадах,
з орієнтовною вартістю навчання для однієї особи

*Перелік скорочень:
ЗПППК – загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації;
ЗКППК – загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації;
СКППК – спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації.

Із темами загальних професійних і короткострокових програм підвищення кваліфікації можна ознайомитися на Порталі управління знаннями.

Теми спеціальних програм підвищення кваліфікації надаються при виборі замовником конкретної програми.

Державний орган може замовити програму(и) підвищення кваліфікації (назву і теми) відповідно до індивідуальних потреб учасників професійного навчання.

 

Назва програми

Кількість кредитів ЄКТС

Орієнтовна вартість навчання для однієї особи (група не менше 
25 осіб)

 

 

 

ЗПППК* «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців категорій "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки)»

2

850,00

СКППК* «Ефективний менеджмент в органах влади»

1

490,00

ЗКППК* «Реалізація законодавства у сфері державної служби»

0,3

280,00

ЗКППК «Державна мова»

0,5

330,00

ЗКППК «Запобігання корупції у сфері публічного управління»

0,2

240,00

ЗКППК «Корпоративна культура публічних службовців»

0,4

360,00

ЗКППК «Мистецтво ведення змін: як сформувати інноваційну культуру організації?»

0,4

360,00

ЗКППК «Мистецтво публічного виступу: вектор успіху управлінця»

0,4

300,00

ЗКППК «Лідерство у публічному управлінні: відповідь на виклики сьогодення»

0,4

360,00

ЗКППК «Державна політика в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України»

0,3

280,00

ЗКППК «Гендерна рівність в українському суспільстві»

0,3

260,00

ЗКППК «Протидія торгівлі людьми, домашньому насильству»

0,3

260,00

ЗКППК «Формування та розвиток професійних і особистісних компетентностей державних службовців»

0,5

330,00

СКППК «Розвиток управлінських компетентностей публічних службовців»

0,4

320,00

ЗКППК «Cоціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця»

0,6

370,00

ЗКППК «Командна робота і взаємодія»

0,2

250,00

ЗКППК «Комунікації та взаємодія»

0,3

280,00

СКППК «Міжособистісне спілкування, взаємодія у професійному середовищі та управління конфліктами»

0,4

300,00

СКППК «Етика та доброчесність на державній службі»

0,3

330,00

СКППК «Психологічні основи ефективного управління»

0,3

280,00

СКППК «Прийняття управлінських рішень»

0,2

240,00

СКППК «Розвиток емоційного інтелекту та формування емоційної компетентності публічних службовців»

0,3

330,00

СКППК «Стрес-менеджмент»

0,3

280,00

СКППК «Тайм-менеджмент»

0,3

280,00