Перелік програм 2022

keyboard_backspaceНазад

Навчальні програми плану-графіка реалізуються за кошти місцевого бюджету
для посадових осіб Волинської області

ПЛАН-ГРАФІК 2022 

Перелік навчальних програм,
що реалізуються на договірних засадах,
з орієнтовною вартістю навчання для однієї особи

*Перелік скорочень:
ЗПППК – загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації;
ЗКППК – загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації;
СКППК – спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації.

Із темами загальних професійних і короткострокових програм підвищення кваліфікації можна ознайомитися на Порталі управління знаннями.

Теми спеціальних програм підвищення кваліфікації надаються при виборі замовником конкретної програми.

Державний орган може замовити програму(и) підвищення кваліфікації (назву і теми) відповідно до індивідуальних потреб учасників професійного навчання.

 

Назва програми

Кількість кредитів ЄКТС

Орієнтовна вартість навчання для однієї особи (група не менше 
25 осіб)

 

 

 

ЗПППК* «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців категорій "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки)»

2

850,00

ЗКППК* «Реалізація законодавства у сфері державної служби»

0,3

280,00

ЗКППК «Державна мова»

0,5

330,00

ЗКППК «Запобігання корупції у сфері публічного управління»

0,2

240,00

ЗКППК «Мистецтво публічного виступу: вектор успіху управлінця»

0,4

300,00

ЗКППК «Державна політика в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України»

0,3

280,00

ЗКППК «Гендерна рівність в українському суспільстві»

0,3

260,00

ЗКППК «Протидія торгівлі людьми, домашньому насильству»

0,3

260,00

ЗКППК «Формування та розвиток професійних і особистісних компетентностей державних службовців»

0,5

330,00

ЗКППК «Cоціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця»

0,6

370,00

ЗКППК «Командна робота і взаємодія»

0,2

250,00

ЗКППК «Комунікації та взаємодія»

0,3

280,00

СКППК «Міжособистісне спілкування, взаємодія у професійному середовищі та управління конфліктами»

0,4

300,00

СКППК «Етика та доброчесність на державній службі»

0,3

330,00

СКППК «Розвиток емоційного інтелекту та формування емоційної компетентності публічних службовців»

0,3

330,00

СКППК «Стрес-менеджмент»

0,3

280,00

СКППК «Тайм-менеджмент»

0,3

280,00