Каталог програм 2021

keyboard_backspaceНазад

Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації у 2021 році*

з урахуванням пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікованими) та короткостроковими програмами у 2021 році, затверджених наказом НАДС № 154-20 від 27.08.2020

на задоволення потреб державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у професійному навчанні пропонує такі навчальні програми:

Компетенції

Назва програми

Категорії державних службовців/ посадових осіб місцевого самоврядування

Кількість кредитів ЄКТС

Професійне навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації відповідно до таких НПА:

Закону України «Про державну службу» (ст. 48),

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (ст. 8),

постанови КМУ від 06.02.2019 № 106 (п. 14)

Загальна професійна (сертифікатна) програма для вперше призначених на посади державної служби (протягом року з дня їх призначення на посаду)

«В»

2

Загальна професійна (сертифікатна) програма для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

IV–VII

2

Загальна професійна (сертифікатна) програма для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

«Б», «В»

2

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

IV–VII

2

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з іноземних мов (англійська мова)

«Б», «В»/
IV–VII

2

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Європейська інтеграція України: компетентний державний службовець»

«Б», «В»

2

Знання законодавства

ЗКППК «Реалізація законодавства у сфері державної служби»

«Б», «В»

0,4

СКППК «Етика і доброчесність на державній службі»

«Б», «В»

0,4

СКППК «Новації у законодавстві про службу в органах місцевого самоврядування»

IV–VII

0,3

ЗКППК «Запобігання корупції у сфері публічного управління»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Правові та практичні аспекти реалізації земельного законодавства»

IV–VII

0,63

ЗКППК «Інформаційна безпека. Кібербезпека. Захист персональних даних»

«Б», «В»/
IV–VII

0,2

СКППК «Організація роботи зі зверненнями громадян»

«Б», «В»/
IV–VII

0,43

ЗКППК «Протидія торгівлі людьми, домашньому насильству»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

ЗКППК «Гендерна рівність в українському суспільстві»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

Лідерство

ЗКППК «Лідерство у публічному управлінні: відповідь на виклики сьогодення»

«Б», «В»/
IV–V

0,6

СКППК «Управлінське лідерство»

«Б»

0,3

Прийняття ефективних рішень

СКППК «Стратегічне планування»

«Б», «В»/
IV–VII

0,4

СКППК «Психологічні основи ефективного управління»

«Б»/
IV-V

0,3

Впровадження змін,

сприйняття змін

ЗКППК «Мистецтво ведення змін: як сформувати інноваційну культуру організації?»

«Б», «В»/
IV–VII

0,6

СКППК «Управління змінами»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3–0,5**

 

Комунікації та взаємодія

ЗКППК «Взаємодія органів публічної влади з громадськістю та ЗМІ»

«Б», «В»/
IV–VII

0,47

ЗКППК «Мистецтво публічного виступу: вектор успіху управлінця»

«Б», «В»/
IV–VII

0,6

ЗКППК «Cоціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця»

«Б», «В»/
IV–VII

0,6

СКППК «Міжособистісне спілкування, взаємодія у професійному середовищі та управління конфліктами»

«Б», «В»/
IV–VII

0,4

СКППК «Дипломатичний протокол і етикет»

«Б», «В»/
IV–VII

0,5

СКППК «Управління конфліктами»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

Командна робота та взаємодія

СКППК «Командна робота і взаємодія»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

 

 

Професійні знання

СКППК «Програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції»

«Б», «В»/
IV–VII

0,5

СКППК «Особливості функціонування юридичних служб в органах публічної влади» (для працівників юридичних служб МДА, ОТГ)


«Б», «В»/
IV–VII

 

0,4

СКППК «Організація діяльності сільського, селищного голови»

IV

0,4

СКППК «Організація діяльності старости в ОТГ»

IV–V

0,4

СКППК «Електронний документообіг та питання доступу до публічної інформації» (для відповідальних за ведення діловодства місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування)

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг органам влади» (для працівників ЦНАП)

«Б», «В»/
IV–VII

0,6

СКППК «Організація діяльності секретаря сільської, селищної ради»

IV–VII

0,63

СКППК «Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації»

«Б», «В»/
IV–VII

0,4

ЗКППК «Державна політика в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Ділова українська мова»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3–0,5

ЗКППК «Мовнокомунікативний практикум для публічних службовців»

«Б», «В»/
IV–VII

1

СКППК «Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах»

«Б», «В»/
IV–VII

0,67

ЗКППК «Бюджетна децентралізація. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

ЗКППК «Проєктний менеджмент»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Розвиток територіальних громад» (соціальна сфера, гуманітарна сфера, житлово-комунальне господарство тощо)

IV–VII

0,3

СКППК «Публічні закупівлі»

«Б», «В»/
IV–VII

0,33

СКППК «Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електронне декларування»

«Б», «В»/
IV–VII

0,2

ЗКППК «Детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення»

«Б», «В»/
IV–VII

0,2

ЗКППК «Діяльність депутата у місцевій раді та її органах»

0,3

Управління організацією роботи та персоналом

ЗКППК «Управління людськими ресурсами» (для керівників державної служби, працівників служб персоналу місцевих органів виконавчої влади)

«Б», «В»/
IV–VII

1

СКППК «Ефективний менеджмент в органах влади»

«Б»

1

СКППК «Практичні аспекти проходження служби в органах місцевого самоврядування»

IV–VII

0,6

ЗКППК «Корпоративна культура публічних службовців»

«Б», «В»/
IV–VII

0,6

СКППК «Формування і розвиток професійних компетентностей державних службовців»

«Б», «В»

0,5-1**

ЗКППК «Діяльність органу місцевого самоврядування: як організувати ефективну роботу»

IV–VII

0,67

Особисті компетенції

СКППК «Розвиток емоційного інтелекту»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Стрес-менеджмент»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Тайм-менеджмент»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Особистісна та професійна самоактуалізація»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

СКППК «Запобігання професійним деформаціям та збереження якості життя»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

Технічні вміння

ЗКППК «Інформаційні технології в публічному управлінні»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

ЗКППК «Цифрова грамотність»

«Б», «В»/
IV–VII

0,3

* Перелік може бути доповнений іншими програмами підвищення кваліфікації, які будуть розроблятися на звернення замовників освітніх послуг.

** Навчальний обсяг програми визначає замовник освітніх послуг у межах визначених кредитів ЄКТС.